Nasze sprawy


Kierujący z lekkimi obrażeniami - uczestnik wypadku

Mieszkaniec Krakowa - poszkodowany. Przewieziony do Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego Kraków, ul. Na Skarpie. Obrażenia lekkie: uraz głowy, stłuczenie żeber lewych i okolicy stawu łokciowego. HDI Asekuracja wypłaciła kwotę zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Postępowanie polubowne wg ubezpieczyciela zostało zakończone.

Ewentualne dalsze dochodzenie roszczeń na drodze sądowej.

Skany materiałów dotyczących sprawy:
Zgłoś swoją
szkodę!
Przejdź do formularza

Dlaczego warto

z nami współpracować?


 

Nasza zasada skuteczności: "Im lepiej przygotowana dokumentacja, tym wyższa kwota ODSZKODOWANIA"

Obsługujemy poszkodowanych zgodnie z ideą: Kompleksowo i profesjonalnie - a przede wszystkim SKUTECZNIE”

Czytaj dalej

Jesteśmy wiarygodni
Mediator
to zespół doświadczonych specjalistów oraz pewność uczciwej współpracy.
Dowiedz się więcej